Wspólnota Młodych Małżeństw „Życie”

Nieważne ile macie lat, czy jak długo jesteście już małżeństwem. Ważne, że czujecie się młodzi! Chcemy pokazywać wszystkim jak piękne i radosne może być życie po ślubie i… przekazywać je tym najmłodszym, którzy na naszych oczach, trzymając nas za rękę będą robili pierwsze kroczki w swoim rozpoczynającym się życiu


 

 

 

 

spotkanie 19.09.2018r.

Idea


Modlitwa
Słowo Boże
Małe Grupki
Eucharystia

Jesteśmy grupą młodych małżeństw, które chcą żyć zgodnie z pomysłem Pana Boga na życie, spotykamy się na wspólnej Eucharystii, rozważaniu Słowa Bożego i modlitwie. Budujemy siebie, nasze małżeństwa i wspólnotę na Skale, którą jest Chrystus. Naszym opiekunem jest o. bp. Jacek Kiciński CMF. Chcemy  wymagać od siebie samych, od swoich małżeństw oraz od wspólnoty zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II:  „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Poniżej cztery filary, na których opiera się nasza wspólnota.


I filar: Eucharystia

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, bo przez nią razem z Jezusem dziękujemy i wychwalamy Boga Ojca w Duchu Świętym za wszystkie Jego dobrodziejstwa (a jako młode małżeństwa mamy o co prosić i za co dziękować!). Szczególnie na Eucharystii mamy okazję poznawać wspólnotę, bo właśnie tutaj Chrystus realnie łączy nas w jedno ciało – Kościół i pokrzepia nas swoim Słowem.

Raz w miesiącu spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej, której przedłużeniem jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej wspólna kolacja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. J 6,51.56

II filar: Słowo Boże

To podstawa! Dobry Bóg objawia się nam w konkretny sposób, mówi do nas naszym językiem i daje nam się poznać przez Swoje Słowo. W Piśmie Świętym mamy szukać sił do codziennego przeżywania chrześcijaństwa w naszych małżeństwach, rodzinach, pośród przyjaciół i w miejscach pracy. W naszej wspólnocie podkreślamy wagę rozważania Słowa Bożego indywidualnie i dzielenia się tym Słowem ze współmałżonkiem i na tym fundamencie chcemy budować nasze rodziny.

Przewodniczką na tej drodze jest dla nas Matka Najświętsza, będąca wzorem wiernego przyjęcia i rozważania Słowa.

Każdego więc, kto tych słów słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Mt 7,24

III filar: Modlitwa

Chrzest w Jordanie, powołanie uczniów, przemienienie na górze Tabor czy chwile poprzedzające mękę – wszystkim tym momentom towarzyszyła żarliwa, często wielogodzinna modlitwa Jezusa. Modlitwa to klucz, który otwierał przed Nim każde drzwi. Modlitwa to nasza osobista rozmowa z Ojcem. W końcu modlitwa to czas, w którym zapraszamy Jezusa Chrystusa do małżeńskiego życia. Dlatego we wspólnocie funkcjonuje diakonia Żywego Różańca i praktyka wzajemnej modlitwy za inne małżeństwa.

I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Mt 21, 22

IV filar: Małe grupki

Jednym z filarów, na których oparta jest nasza Wspólnota, jest rozważanie Ewangelii. Oprócz spotkań wspólnych raz w miesiącu spotykamy się w grupkach liczących 3-4 małżeństwa, by rozważać i dzielić się Słowem Bożym. Zaczynamy od krótkiej modlitwy i odczytania wybranego fragmentu Ewangelii. Po piętnastominutowej medytacji w ciszy każdy ma szansę podzielić się tym, co dane Słowo wnosi do jego życia. Nie komentujemy swoich wypowiedzi, nie dyskutujemy, po prostu dzielimy się tym, co Pan Bóg do nas mówi. „Małe grupki” to też dobry moment na integrację i zawiązanie nowych znajomości. Po medytacji nad Słowem Bożym zawsze znajdzie się chwila, by porozmawiać o życiu, pracy, swoich zainteresowaniach czy też poradzić się innych małżeństw w jakiejś kwestii.

Podczas spotkań w „małych grupkach” spotykam ludzi z którymi mogę swobodnie wymienić się doświadczeniem wiary. Czuję, że są to też osoby, które dobrze mnie rozumieją i są mi „po ludzku” bliskie. Aleksandra


 Duszpasterz

o. bp. Jacek Kiciński CMF – Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1988 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP od 2017 r., Przewodniczący Rady Życia Konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa KEP.

Urodzony 30 sierpnia 1968 r. w Turku, wyświęcony na kapłana 27 maja 1995 r. we Wrocławiu, mianowany biskupem 13 lutego 2016 r., konsekrowany 19 marca 2016 r.


Zapraszamy na najbliższe spotkanie

20.07.2024

 

18:00
Spotkanie wyjazdowe — Rekolekcje wakacyjne

Przybliżony plan Spotkania:

9:15 Modlitwy wprowadzające

9:30 Eucharystia

10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

11:00 Konferencja

12:00 Agapa


Kontakt

Miejsce spotkań

Kościół śś Piotra i Pawła

Katedralna 4, Wrocław

Telefon

Wyświetl większą mapę Wskazówki dojazdu

Byliście na spotkaniu? Chcecie do nas dołączyć?