RODO

Udostępnione przez Was dane nie wypłyną poza Wspólnotę. Tylko osoby, które istnieją realnie, uczęszczają na nasze spotkania, będą miały dostęp do informacji o nas samych. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów Wspólnoty. Dostęp i edycja danych jest ograniczony i pod nieustanną kontrolą ADMINA.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota Młodych Małżeństw „Życie”.

 1. Administrator nie wyznaczał Inspektora Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się na adres mailowy kontakt@wmmż.pl
 2. Wprowadzone do systemu dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w zakresie, w jakim konieczne jest rozlosowanie par do grupek dzielenia. Dążymy do przeniesienia wszelkich aktywności Wspólnoty, które dotychczas odbywały się poprzez portale społecznościowe, na naszą stronę internetową.
 3. Udostępnione dane osobowe nie będą nigdy służyły do celów marketingowych i zaoferowania jakichkolwiek produktów czy usług.
 4. Administrator Danych Osobowych może używać udostępnionych form kontaktu do przekazywania informacji o bieżącym funkcjonowaniu wspólnoty. Efektem powyższych działań może być otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS i e-mailowych oraz wiadomości w wewnętrznym czacie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów, w celu usprawnienia funkcjonowania wspólnoty, dla naszego wspólnego dobra – i tak przykładowo:
  • rozlosowywanie grupek dzielenia,losowanie pary małżeńskiej, za którą się w danym miesiącu modlimy,ułatwianie wewnątrzwspólnotowej pomocy,organizowanie składek na cele wspólnoty lub inne cele charytatywne,zapisy na wspólne spotkania, w tym: piłka nożna, (…)przesyłanie bieżących informacji o funkcjonowaniu Wspólnoty Wymagane jest podanie danych osobowych w niezbędnym zakresie:imiona i nazwiska małżonków,adresy e-mail do kontaktu,adres pod którym odbywać się będą grupki,wykonywany zawód

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania określonych danych, uniemożliwi korzystanie z odpowiednich funkcjonalności strony np. brak podania zawodu pozbawi możliwości poproszenia o pomoc w konkretnej dziedzinie przez innych członków Wspólnoty.

8. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do wykonywania zadań, dla których zostały wprowadzone do systemu. Zatem jeżeli na przykład wyprowadzicie się z Wrocławia i nie będziecie mogli dalej uczestniczyć we Wspólnocie – dane zostaną usunięte.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich:

 • poprawienia,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,

jak również:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • złożenia dyspozycji przeniesienia danych

10. Stosowne oświadczenie należy skierować na adres kontakt@wmmż.pl. Żądania będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż prawem dopuszczalne 30 dni od przyjęcia zgłoszenia.